Nhiều bạch cầu, ít tiểu cầu là bị bệnh gì? | Sức khỏe 24h