Bệnh tâm thần phân liệt có di truyền không? | Sức khỏe 24h