Hở van động mạch chủ: Bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm | Sức khỏe 24h